Jul 30, 2012

ப்ளாக்கரில் ஒரு பதிவினை மற்றொரு பதிவிற்கு Redirect செய்வது எப்படி?

16 Comments
பிளாக்கர் தளம் சில மாதங்களுக்கு முன் அறிமுகப்படுத்திய வலைப்பதிவுகளின் தரத்தை மேம்படுத்தும் SEO வசதிகளில் Redirection ம் ஒன்றாகும். பிளாக்கரில் வந்த சில SEO வசதிகளை இந்தப் பதிவில் சுருக்கமாக அறியலாம். இணையத் தேடலில் நமது வலைத்தளம் முக்கிய இடத்தைப் பெற SEO எனப்படும் Search Engine Optimization அவசியம் என நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள்.
Read More